vpzs.jpg
Václav Pekař ze Spikal. Hasič, vlastenec, a hlavně velký Lokálpatriot Podbezdězí atd.
zajímá se o dějiny své země především Spikal a okolí.

email: v.pekar@seznam.cz
Vítejte na stránkách dobrovolných hasičů ze Spikal
Hasi-i.jpg
Přihlaste se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
Spikaly, kdysi patřili pod Katastr Krásnowes, (dnes Krásná Ves), tudíž patřili sem i hasiči ze Spikal, a když po válce vzniklo samostatná obec Spikaly se Spikalští hasiči chtěli také odtrhnout a  v roce 1924 se spikaláci odtrhli od hasičů Krásná Ves a založil svůj vlastní sbor SDH Spikaly.
Než to se tomu stalo, chci uvést dějiny před rokem 1924, kdy Spikaly patřili pod Krásnou Ves a tudíž budu psáti především o Krásné Vsi.

V dřívějších dobách se o požáry staralo panství Sovinské. Panství Sovinské také dodalo pro obec "Krásná Ves" v roce 1847 dvoukolovou stříkačku. Protože dosud v obci nebyla. Se strojem nikdo neměl zkušenosti, a nikdo nechtěl se k němu mít. A proto byl vydán 26.8.1885 zákon jimž je nařízeno sestaviti v každé obci nákladem obce hasičský sbor.
Hned nato se na schůzi katastrálního zastupitelstva dne 29. listopadu 1885 rozhodlo zřídit hasičský sbor a hned v lednu 1886 přikročeno k uskutečnění. A jak bylo již zmíněno, tak v té době se obec Krásnowes skládala ze tří osad: Kováně, Podkováně a Spikal. Proto se musel pro každou obec obstarati jeden stroj.
Stroje byly rozděleny takto:
Do Krásné Vsi koupen nový čtyřkolový.
Do Kováně dvoukolový a do Spikal měl přijít starý dvoukolový stroj. Na žádost Spikal dne 17.1.1886 koupen jim nový stroj a starý byl dán do Podkováně.
Prvním velitelem hasičského sboru v Krásné Vsi byl zvolen v roce 1886 p. Jan Šnýdr st. a byl jim až do roku 1895.
R. 1886 byla ve Spikalech postavena nová Kolna na hasičské nářadí.
Členové katastrálních hasičů ze Spikal od roku byli:
Pavel Polivka, Josef Floderman, Josef Fiedler, Jan Havlas.
a ještě v roce 1886 byli ve Spikalech postaveny první nové hromosvody.
R. 1888 V červnu upravovalo se na návsi ve Spikalech dno kalu, jíl vozen z Pětikozel, 40 vozů a 10 vozů bylo z Bukovna, takže první řada štuk je překryta a všech řad je celkem 8. V kronice ze záznamu z roku 1888 je psáno: " Potomci, budelte-li kal ten vyklízet, tedy dno nepřeberte". a Vsrpnu se vycementoval kal.
V roce 1897 byl opraven starý stroj z roku 1847, neboť nebyl zřízen na sací rouru. Proto jej v roce 1897 upravil p. František Gruss, mistr kolářský a p. Josef Tichý mistr kovářský tak, aby sál vodu sám. Současně byly upraveny stroje dvoukolové na čtyř kolové. V roce 1922 byl zvolen novým velitelem p. Václav Jiřinský, starostou sboru p. Jan Šnýdr, jednatelem a pokladníkem p. Ladislav Honzů.
Při sboru jest zavedena:
1) tzv. jinošská družina - věk od 13 do 17 let
2) služba samaritánská, která se skládá z žen dobrovolně přihlášených. Tento odbor má zaúkol pečovati v případě ohně o raněné, než se dostaví lékař.
V roce 1923 pomýšleli občané Kováně a Spikal o zřízení samostatných sborů hasičských ve  všech osadách. Na jejich žádost bylo toto katastrálním zastupitelstvem povoleno v roce 1924.

Od tohoto roku 1924 se psali samostatné dějiny hasičstva ve Spikalech.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one